Aanmelden
Omhoog
EVOLUTIE VAN DE ENERGIESECTOR IN BELGIE
 
Sedert de jaren 2000 is de Belgische energiemarkt gradueel vrijgemaakt. Dit betekent dat Belgische gezinnen en bedrijven vrij kunnen kiezen bij wie ze aardgas en elektriciteit aankopen.
 
Die liberalisering van de energiemarkt is het gevolg van de Europese regelgeving. Toch is niet elk onderdeel van de energiesector onderhevig aan concurrentie. Er zijn enerzijds de commerciële en anderzijds de gereguleerde activiteiten. Dit houdt ook in dat de marktspelers verschillende rollen vervullen.
 
De producenten van elektriciteit en de invoerders van aardgas bevinden zich op het geliberaliseerde gedeelte van energiemarkt. Het beheer van het transportnet waarover de geproduceerde energie vervoerd wordt, is een gereguleerde activiteit en dus niet onderhevig aan concurrentie. In België is Elia de transportnetbeheerder (TNB) voor elektriciteit, Fluxys staat in voor het beheer van het nationale vervoersnet van aardgas.
 
De distributienetbeheerders (DNB’s) zijn met hun distributienetten aangesloten op de transportnetten. Zij staan in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling  van de infrastructuur waarlangs de elektriciteit en aardgas tot bij de gezinnen en bedrijven gebracht wordt. Ook dit is een gereguleerde activiteit. De verschillende distributienetbeheerders hebben het monopolie voor het grondgebied waarop zij actief zijn.
 
Atrias als Clearing House neemt de rol op van tussenpersoon tussen de energieleveranciers en de  DNB’s enerzijds, en tussen de DNB’s en TNB’s anderzijds. Op die manier is de situatie in de Belgische energiemarkt geëvolueerd van decentrale Clearing Houses naar een centraal Clearing House.